Besluitvaardigheid

Op het juiste moment beslissingen nemen en standpunten innemen en zich hieraan committeren door ze uit te spreken en/of ernaar te handelen.

formuleert kort en bondig de eigen mening
neemt standpunten in en hakt knopen door
stelt direct actieplannen op, op basis van genomen beslissingen
aarzelt niet

neemt beslissingen die direct ingrijpen in de dagelijkse gang van zaken
onderneemt acties wanneer zich structurele problemen voordoen die de dagelijkse gang van zaken belemmeren
grijpt vlot in wanneer zich een acuut probleem op de werkvloer voordoet
neemt standpunten in en spreekt een eigen mening uit over de gang van zaken en over het functioneren van anderen
hakt knopen door tijdens (team)vergaderingen

neemt beslissingen die mede van invloed zijn op en gevolgen hebben voor andere afdelingen
neemt beslissingen en onderneemt acties die de efficiency en effectiviteit van de eigen afdeling en die van andere afdelingen bevorderen
vertaalt het organisatiebeleid naar acties voor de eigen afdeling, rekening houdend met andere afdelingen
neemt beslissingen en onderneemt acties die regelmatig voorkomende problemen structureel oplossen
neemt besluiten die getuigen van een afdelingsoverstijgende invalshoek

neemt beslissingen die gevolgen hebben voor het toekomstige dienstenpakket van de organisatie
neemt beslissingen die van invloed zijn op de koers die de organisatie de komende tijd dient in te slaan
neemt risicovolle beslissingen met verregaande gevolgen voor de organisatie en haar medewerkers (fusie, overname, inkrimping, diversificatie enzovoort)
neemt beslissingen op basis van globale informatie met betrekking tot ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie en de maatschappij

Besluitvaardigheid is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveren Besluiten nemen en Onafhankelijk denken& handelen hoog (7, 8, 9) gescoord wordt.

Heeft u wel eens een goede kans voorbij laten gaan omdat u te lang wachtte met het nemen van een beslissing? Kunt u een voorbeeld geven van de manier waarop dit in uw nadeel heeft gewerkt?
Vertel eens over een moeilijke beslissing of overweging die u afgelopen tijd heeft moeten maken. Waarom had u juist moeite met het nemen van deze beslissing?
Met het nemen van wat voor soort beslissingen heeft u in het algemeen weinig moeite? Geef een voorbeeld.
Met wat voor soort beslissingen heeft u in het algemeen veel moeite? Geef eens een voorbeeld.
Heeft u wel eens een impopulaire beslissing genomen? Kunt u een voorbeeld geven?

Ontdek met de TMA Talentenanalyse op welke wijze u besluiten neemt (bijvoorbeeld gemakkelijk standpunten innemen, snel een mening hebben, vasthouden aan genomen besluiten).
Achterhaal in welke situaties u gemakkelijker beslissingen neemt of juist eerder beslissingen uitstelt.
Vraag een ander om met u mee te denken, misschien helpt het om de voors en tegens van een beslissing te delen met een ander.
Maak meerdere scenario’s voor uzelf: “als dit... dan dat, als zus... dan zo”. Kies daarna voor het beste scenario.
Als u moeite heeft om een beslissing te nemen, vraagt u zich dan af wat de nadelen en de voordelen zouden zijn van helemaal geen besluit nemen.

Vraag uw kandidaat hoe hij te werk gaat bij het nemen van moeilijke besluiten. Wat zijn de overwegingen? Hoe is hij tot deze overwegingen gekomen? Kan hij zich verdedigen met overtuigende argumenten voor zijn beslissingen?
Probeer te achterhalen welke belemmerende gedachten en overtuigingen de kandidaat heeft: Kandidaat: ik wil altijd op safe spelen. Coach: hoe weet je dat je op safe speelt als je de beslissing uitstelt? Is uitstel van beslissen op safe spelen? Medewerker: ik voel me hier onzeker over. Coach: wat (welke gedachte) maakt je onzeker? Wat heb je nodig om je zekerder te voelen? Medewerker: ik ben bang om fouten te maken. Coach: wat maakt je bang? Wat gebeurt er als je een fout maakt? Wat zou je kunnen doen als je een fout hebt gemaakt? Ken je mensen die geen fouten maken?
Zorg dat uw kandidaat 360° feedback vraagt aan anderen over de manier waarop zij zijn besluitvaardigheid (of gebrek daaraan) ervaren. Wat gaat goed en wat zou beter kunnen? Bespreek de resultaten met hem.
Vraag uw kandidaat een bepaalde periode te beschrijven waarin hij beslissingen heeft genomen en beslissingen heeft uitgesteld. Bespreek de resultaten met hem om te reflecteren op het soort besluiten waar hij moeite mee heeft en te vragen waarom dit zo is en wat hieraan te doen is.
Onderzoek samen met uw kandidaat wat hem tegenhoudt om over bepaalde zaken te beslissen. Liggen de belemmeringen in zijn persoonlijkheid of juist in het onderwerp besloten?

FAQs

Op het juiste moment beslissingen nemen en standpunten innemen en zich hieraan committeren door ze uit te spreken en/of ernaar te handelen.

  • Heeft u wel eens een goede kans voorbij laten gaan omdat u te lang wachtte met het nemen van een beslissing? Kunt u een voorbeeld geven van de manier waarop dit in uw nadeel heeft gewerkt?
  • Vertel eens over een moeilijke beslissing of overweging die u afgelopen tijd heeft moeten maken. Waarom had u juist moeite met het nemen van deze beslissing?
  • Met het nemen van wat voor soort beslissingen heeft u in het algemeen weinig moeite? Geef een voorbeeld.
  • Met wat voor soort beslissingen heeft u in het algemeen veel moeite? Geef eens een voorbeeld.
  • Heeft u wel eens een impopulaire beslissing genomen? Kunt u een voorbeeld geven?

  • formuleert kort en bondig de eigen mening
  • neemt standpunten in en hakt knopen door
  • stelt direct actieplannen op, op basis van genomen beslissingen
  • aarzelt niet

Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update