Discipline

Zich aanpassen aan de geldende regels, procedures en het organisatiebeleid; bij verandering of twijfel bevestiging zoeken bij de juiste persoon.

ziet het nut van regels en procedures in
voegt zich zonder moeite naar de bestaande regelgeving
onderkent de effecten van het zich houden aan de regels

ontvangt graag duidelijke instructie omtrent regels, procedures en werkwijzen
vraagt raad aan hoger management indien zich een situatie voordoet waarin de geldende regels en procedures overschreden dienen te worden
verricht alleen handelingen die in overeenstemming zijn met de regels en procedures
houdt zich actief op de hoogte van veranderingen omtrent de regelgeving, procedures en werkwijzen
onderkent duidelijk de grenzen van het eigen vakgebied, de functie en de eigen bevoegdheid

stelt zich op de hoogte van het organisatiebeleid en de ethiek van de organisatie
vraagt raad aan hoger management bij kwesties die de eigen bevoegdheden overstijgen
zoekt bij onduidelijkheid over de regelgeving bevestiging bij de juiste autoriteit
signaleert situaties waarin afgeweken dient te worden van de regelgeving

ziet in dat regels en procedures noodzakelijk zijn, maar blijft kritisch kijken of deze uitvoerbaar zijn
onderkent dat er een `grijs gebied` is waarin de regels en procedures naar eigen inzicht, maar binnen randvoorwaarden uitgevoerd dienen te worden

Discipline is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveren Conformeren en Orde & structuur hoog (7, 8,9) gescoord wordt.

Heeft u wel eens een situatie meegemaakt waarbij u wist dat uw persoonlijke visie niet overeenstemde met de visie van de organisatie? Wat heeft u toen gedaan? Wat was het uiteindelijke resultaat?
Iedereen kent de situatie waarin procedures ons in de weg zitten. Kunt u een voorbeeld geven van een dergelijke situatie? Wat heeft u gedaan om uw doel te bereiken?
Kunt u een voorbeeld geven van een recente situatie waarin uw opdracht niet duidelijk was? Wat heeft u toen gedaan?
Heeft u wel eens meegemaakt dat u van mening verschilde met uw leidinggevende? Hoe bent u hiermee omgegaan? Wat was het uiteindelijke resultaat?

Maak een concreet plan van aanpak over de door u gewenste uitvoering van een project.
Houd in deze planning rekening met onvoorziene omstandigheden.
Maak voor uzelf een duidelijk overzicht van acties én handel daarnaar.
Werk gestructureerd volgens regels en procedures.
Leg afspraken vast.

Zorg dat uw kandidaat zelf doelen maakt, die hij gaat oefenen in de praktijk. Laat hem terugkoppelen welke doelen behaald werden en welke niet.
Zorg dat uw kandidaat ten aanzien van een doelstelling een aantal motieven noteert die helpen en een aantal motieven die tegenwerken. Laat hem een manier zoeken om constructief met de tegenwerkende motieven om te gaan.
Ga samen met uw kandidaat oefenen om doelen in Specifieke, Meetbare, Acceptabele, Realistische en Tijdgebonden doelen (zogenaamde SMART doelen) te vertalen.

FAQs

Zich aanpassen aan de geldende regels, procedures en het organisatiebeleid; bij verandering of twijfel bevestiging zoeken bij de juiste persoon.

  • Heeft u wel eens een situatie meegemaakt waarbij u wist dat uw persoonlijke visie niet overeenstemde met de visie van de organisatie? Wat heeft u toen gedaan? Wat was het uiteindelijke resultaat?
  • Iedereen kent de situatie waarin procedures ons in de weg zitten. Kunt u een voorbeeld geven van een dergelijke situatie? Wat heeft u gedaan om uw doel te bereiken?
  • Kunt u een voorbeeld geven van een recente situatie waarin uw opdracht niet duidelijk was? Wat heeft u toen gedaan?
  • Heeft u wel eens meegemaakt dat u van mening verschilde met uw leidinggevende? Hoe bent u hiermee omgegaan? Wat was het uiteindelijke resultaat?

  • ziet het nut van regels en procedures in
  • voegt zich zonder moeite naar de bestaande regelgeving
  • onderkent de effecten van het zich houden aan de regels

Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update