Integriteit

Zich houden aan de normen, waarden en omgangsregels die gelden voor de functie en voor decultuur waarin men werkt; niet vatbaar zijn voor frauduleuze handelingen.

draagt informatie consistent en eerlijk over (voor iedereen hetzelfde verhaal)
behandelt iedereen gelijk en respectvol en maakt geen onderscheid
maakt geen misbruik van macht of voorkennis
beschermt vertrouwelijke informatie
komt gemaakte beloften na

verstrekt alleen informatie aan anderen indien deze daar werkelijk recht op hebben
neemt verantwoordelijkheid voor het eigen handelen
is transparant in het eigen handelen
informeert interne en externe klanten eerlijk over mogelijke risico`s en nadelen

stuurt erop aan dat anderen zich gedragen volgens aanvaarde sociale en ethische normen
geeft openheid van zaken indien dit van belang is voor anderen binnen de organisatie
laat blijken kritisch te zijn als er achter de rug om van een collega wordt gepraat
vertoont voorbeeldgedrag op het gebied van ethiek, normen en waarden

gaat zorgvuldig om met macht
laat blijken welk (integer) gedrag van anderen verwacht wordt
draagt er zorg voor dat collega`s die onethisch gedrag vertonen tot de orde worden geroepen
komt gemaakte afspraken op organisatie-/afdelingsniveau na

Voor integriteit is er geen indicatie van de ontwikkelbaarheid mogelijk op basis van de scores van de TMA Drijfveren.

Bent u wel eens onder druk gezet om gedrag te vertonen dat tegen uw gevoel indruiste? Wat deed u toen? Hoe bent u hier achteraf mee omgegaan?
Heeft u wel eens het gevoel gehad dat u over iemand bent heengelopen?
Kunt u een voorbeeld geven van een recente situatie waarin uw integriteit voor een persoonlijk probleem zorgde? Wat was precies de situatie? Wat waren uw overwegingen? Hoe heeft u uiteindelijk gehandeld?
Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarin u in de verleiding kwam om tegen uw integriteit in te handelen? Wat heeft u gedaan en waarom? Hoe pakte dit uiteindelijk uit?
Is het recent voorgekomen dat u gemaakte afspraken niet na kon komen? Kunt u dit toelichten? Wat was de reden dat u deze afspraak niet na kon komen? Wat heeft u ten slotte gedaan om deze situatie op te lossen?

Zorg dat u zelf verantwoordelijkheid neemt voor uw gedrag.
Zorg dat uw lichaamstaal, uitspraken en bedoelingen met elkaar in overeenstemming zijn.
Wees duidelijk in uw bedoelingen.
Wees helder over uw eventuele bijbedoelingen.
Ga vertrouwelijk om met informatie van anderen.

Ga met de kandidaat een gesprek aan over integriteit. Wat verstaat hij hier precies onder? In welke situatie vindt hij integriteit toepasselijk? In welke situaties vindt hij dat hij integer handelde? Zoek de grenzen op van wat volgens hem nog wel kan en wat net niet meer.
Bespreek met de kandidaat de effecten van minder integer gedrag op zijn omgeving en laat hem hierop reflecteren.
Oefen een situatie waarin zijn integriteit op de proef gesteld wordt. Maak het de kandidaat niet gemakkelijk. Bespreek achteraf wat hij dacht, voelde en waarom hij handelde zoals hij handelde.

FAQs

Zich houden aan de normen, waarden en omgangsregels die gelden voor de functie en voor decultuur waarin men werkt; niet vatbaar zijn voor frauduleuze handelingen.

  • Bent u wel eens onder druk gezet om gedrag te vertonen dat tegen uw gevoel indruiste? Wat deed u toen? Hoe bent u hier achteraf mee omgegaan?
  • Heeft u wel eens het gevoel gehad dat u over iemand bent heengelopen?
  • Kunt u een voorbeeld geven van een recente situatie waarin uw integriteit voor een persoonlijk probleem zorgde? Wat was precies de situatie? Wat waren uw overwegingen? Hoe heeft u uiteindelijk gehandeld?
  • Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarin u in de verleiding kwam om tegen uw integriteit in te handelen? Wat heeft u gedaan en waarom? Hoe pakte dit uiteindelijk uit?
  • Is het recent voorgekomen dat u gemaakte afspraken niet na kon komen? Kunt u dit toelichten? Wat was de reden dat u deze afspraak niet na kon komen? Wat heeft u ten slotte gedaan om deze situatie op te lossen?

  • draagt informatie consistent en eerlijk over (voor iedereen hetzelfde verhaal)
  • behandelt iedereen gelijk en respectvol en maakt geen onderscheid
  • maakt geen misbruik van macht of voorkennis
  • beschermt vertrouwelijke informatie
  • komt gemaakte beloften na

Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update