Onafhankelijkheid

Acties ondernemen en uitspraken doen die getuigen van een eigen visie of mening; anderen niet naar de mond praten.

laat zich niet direct beïnvloeden door andere opvattingen
heeft een eigen overtuiging
weerstaat sociale druk
zet een eigen onafhankelijke koers uit

neemt besluiten en vormt een eigen mening op basis van eigen analyses en eigen inzichten
volgt anderen niet steeds en durft van mening te verschillen
wijkt van de regels en procedures af indien dit in eigen ogen noodzakelijk is
zoekt niet steeds steun bij het nemen van beslissingen
durft van mening te verschillen
neemt de mening van anderen niet klakkeloos over

doorbreekt vastgeroeste gewoonten om te laten zien dat het ook anders kan
brengt plannen en voorstellen naar voren die afwijken van het beleid
laat zich onder druk niet verleiden om diensten te leveren die tegen de eigen overtuiging indruisen
handhaaft eigen kwaliteitsnormen bij het leveren van diensten, ook als anderen deze niet belangrijk vinden
deinst niet terug voor weerstand tegen de eigen plannen en mening

houdt zich aan de professionele kwaliteitseisen ook wanneer deze tegen het beleid indruisen
behoudt de juiste professionele distantie tot belanghebbende partijen
formuleert een onafhankelijk oordeel, ook wanneer onder zware druk gezet
neemt uit eigen overtuiging afwijkende standpunten in, ook als hierdoor beroering in de organisatie ontstaat
laat zich bij de beoordeling van mensen niet beïnvloeden door geruchten en stemmingen in de organisatie

Onafhankelijkheid is makkelijk ontwikkelbaar als enerzijds op de drijfveer Onafhankelijk denken & handelen hoog (7, 8, 9) gescoord wordt en anderzijds op de drijfveer Steunbehoefte laag (1, 2, 3) gescoord wordt.

Beschrijf een verschil van mening met iemand in uw omgeving. Voor welk soort argumenten van de ander was u vatbaar? Voor welk soort argumenten bent u minder vatbaar?
Bent u wel eens bewust tegen regels en/of procedures ingegaan om uw doel te bereiken? Wanneer was daten wat deed u precies?
Kunt een voorbeeld noemen waarin u door bent gegaan met uw plannen terwijl uw omgeving hier eigenlijk tegen was? Wat gebeurde er uiteindelijk?
Heeft u ooit een project of een idee doorgezet ondanks verzet van anderen? Wanneer was dat en wat deed u precies?

Verzamel voldoende feitenkennis en de juiste informatie om uw visie op te baseren.
Denk buiten de geijkte kaders.
Neem meer risico’s, maar blijf u bewust van de gevolgen.
Ontwikkel uw eigen mening: lees opiniepagina’s maar sta altijd open voor de mening van een ander.

Onderzoek samen met uw kandidaat wat hem tegenhoudt zich onafhankelijk op te stellen. Laat de kandidaat vertellen wanneer (in welke situaties en tegen wie) hij wel onafhankelijk is geweest. Wat is de reden dat het in bepaalde situaties wel lukt en in andere situaties minder goed lukt?
Bespreek met uw kandidaat waarom het voor u belangrijk is om onafhankelijk te zijn en hoe u zelf aan een eigen richting bent gekomen.
Beloon elke situatie waarin uw kandidaat zich onafhankelijk opstelt door het geven van complimenten.
Laat door middel van uw gedrag zien dat u respect heeft voor de mening van de kandidaat ook al is die afwijkend van die van u en zorg dat de gesprekken in alle openheid plaatsvinden. Bespreek ook hoe belangrijk het is dat in een organisatie de mensen hun mening kunnen uitspreken. Zet bijvoorbeeld samen op een rijtje wat de korte- en lange-termijnnadelen en voordelen van openheid zijn voor de organisatie.

FAQs

Acties ondernemen en uitspraken doen die getuigen van een eigen visie of mening; anderen niet naar de mond praten.

  • Beschrijf een verschil van mening met iemand in uw omgeving. Voor welk soort argumenten van de ander was u vatbaar? Voor welk soort argumenten bent u minder vatbaar?
  • Bent u wel eens bewust tegen regels en/of procedures ingegaan om uw doel te bereiken? Wanneer was daten wat deed u precies?
  • Kunt een voorbeeld noemen waarin u door bent gegaan met uw plannen terwijl uw omgeving hier eigenlijk tegen was? Wat gebeurde er uiteindelijk?
  • Heeft u ooit een project of een idee doorgezet ondanks verzet van anderen? Wanneer was dat en wat deed u precies?

  • laat zich niet direct beïnvloeden door andere opvattingen
  • heeft een eigen overtuiging
  • weerstaat sociale druk
  • zet een eigen onafhankelijke koers uit

Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update