Politieke sensitiviteit

Zich kunnen verplaatsen in het politieke speelveld; de complexe belangen onderkennen waar stakeholders mee geconfronteerd worden; de politieke haalbaarheid van voorstellen kunnen inschatten.

kent de politieke verhoudingen
kan zich verplaatsen in de positie van de politiek en in die van de burger
treedt tactvol en diplomatiek op in delicate kwesties

onderkent de eigen verantwoordelijkheid en de grenzen in delicate kwesties
weet wanneer wel en wanneer niet op de voorgrond te treden
draagt de juiste informatie aan op basis waarvan een ander een standpunt kan innemen
kan de voor- en nadelen van politieke voorstellen benoemen

anticipeert op mogelijke weerstanden
onderkent de gevolgen van beslissingen en maakt deze bespreekbaar
wint mensen voor bepaalde voorstellen

lobbyt op hoger niveau voor bepaalde voorstellen
weet de juiste personen te vinden die de eigen ideeën willen uitdragen
heeft een brede kijk op het functioneren van de samenleving en de trends en problemen die zich hierin voordoen
ziet de samenhang tussen de verschillende maatschappelijke sectoren

Voor politieke sensitiviteit is er geen indicatie van de ontwikkelbaarheid mogelijk op basis van de scores van de TMA Drijfveren.

Geef eens een voorbeeld van een situatie waarin uw politieke opstelling in uw voordeel heeft gewerkt.
Geef eens een voorbeeld van een situatie waarin uw politieke opstelling in uw nadeel heeft gewerkt.
Geef eens een voorbeeld van een situatie waarin uw apolitieke opstelling in uw voordeel heeft gewerkt.
Geef eens een voorbeeld van een situatie waarin u bewust van de geldende politieke regels bent afgeweken.

Volg actualiteitenprogramma`s op tv, lees kwaliteitskranten die veel aandacht geven aan regionale en landelijke politiek.
Zoek contact met een collega die goed is ingevoerd in het politieke spel. Probeer mee te lopen, om een beeld te krijgen van wie de hoofdrolspelers zijn en wat hun standpunten zijn. Probeer erachter te komen hoe deze collega bepaalt wat wel of niet belangrijk is en waarom.
Blijf op de hoogte van ontwikkelingen die van invloed zijn op de organisatie. Zorg dat relevante informatie beschikbaar is.
Wees u bewust van zowel geschreven als ongeschreven regels.

Let in de communicatie met uw kandidaat op zijn lichaamstaal. Correspondeert deze met de woorden die hij spreekt? Leg het belang van lichaamstaal uit in politieke situaties.
Zorg dat uw kandidaat collega’s die bekend staan als sensitief observeert. Hoe gedragen zij zich in lastige situaties? Hoe kwamen zij tot hun gedrag?
Zorg dat uw kandidaat de ideeën en standpunten van anderen vanuit hun perspectief beter begrijpt.
Zorg dat uw kandidaat aan collega’s vraagt of zij situaties kunnen benoemen waarin hij blijk gaf geen oog te hebben voor gevoelens van anderen. Laat hem hierop reflecteren.
Zorg dat uw kandidaat een lijst maakt van mensen die irritatie bij hem oproepen. Laat hem deze mensen juist opzoeken om hen beter te leren kennen en om het gedrag dat hem irriteert in relatie te brengen tot hun achtergrond en kwaliteiten. Wat kan hij van deze mensen leren?

FAQs

Zich kunnen verplaatsen in het politieke speelveld; de complexe belangen onderkennen waar stakeholders mee geconfronteerd worden; de politieke haalbaarheid van voorstellen kunnen inschatten.

  • Geef eens een voorbeeld van een situatie waarin uw politieke opstelling in uw voordeel heeft gewerkt.
  • Geef eens een voorbeeld van een situatie waarin uw politieke opstelling in uw nadeel heeft gewerkt.
  • Geef eens een voorbeeld van een situatie waarin uw apolitieke opstelling in uw voordeel heeft gewerkt.
  • Geef eens een voorbeeld van een situatie waarin u bewust van de geldende politieke regels bent afgeweken.

  • kent de politieke verhoudingen
  • kan zich verplaatsen in de positie van de politiek en in die van de burger
  • treedt tactvol en diplomatiek op in delicate kwesties

Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update