Samenwerken

Op effectieve wijze (mee)werken aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer het niet direct een persoonlijk belang dient.

heeft goed zelfinzicht
heeft inzicht in de eigen voorkeur voor bepaalde teamrollen
kan persoonlijk belang ondergeschikt maken aan groepsbelang

deelt kennis en ervaring met anderen
staat open voor de mening en ideeën van anderen in de groep of het team
signaleert wanneer anderen hulp nodig hebben en neemt taken zo nodig over
laat duidelijk zien het gezamenlijk resultaat belangrijk te vinden
viert successen en betreurt mislukkingen gezamenlijk

onderkent de bijdrage van andere disciplines en vakgebieden en benut deze door collega`s daaruit uit te nodigen om een bijdrage te leveren
overlegt plannen en ideeën met anderen en nodigt hen uit om een bijdrage te leveren
benoemt in teams gemeenschappelijke factoren om de teamgeest en het belang van een gezamenlijk resultaat te versterken
stelt het groepsbelang boven het eigenbelang
laat anderen inzien dat hun bijdrage noodzakelijk is om een gewenst gezamenlijk resultaat te bereiken

ziet de mogelijkheden om met andere organisaties gezamenlijke projecten op te zetten
maakt van de vijand een vriend (ziet mogelijkheden om zelfs samen te werken met concurrenten)
heeft goed inzicht in de sterkten en zwakten van de organisatie en zoekt aansluiting bij organisaties die van de eigen organisatie de zwakke punten aanvullen of de sterke punten versterken
denkt niet in wij/zij-termen maar in win-wintermen
stelt niet het persoonlijk gewin, maar het groepsbelang voorop

Samenwerken is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveren Hulpverlenen en Sociabiliteit & contact hoog (7, 8, 9) gescoord wordt.

Heeft u wel eens deel uitgemaakt van een team waarin te weinig doelen gehaald werden door een slechte samenwerking? Wat was uw rol hierin?
Wat vindt u van de manier waarop er op dit moment op uw afdeling wordt samengewerkt? Hoe draagt u daar zelf aan bij? Welke concrete problemen hebben zich ooit voorgedaan?
Hoe bent u in het verleden omgegaan met ‘tegenstanders’ in uw organisatie, met andere woorden: met mensen die het niet met u eens zijn? Geef eens een voorbeeld
Wat heeft uzelf de laatste periode gedaan om de samenwerking in uw team te verbeteren?

Geef ruimte voor meningen van anderen. Iedereen heeft recht op zijn eigen mening.
Kap ideeën van anderen niet direct af, maar sta open voor ideeën van anderen.
Luister goed naar de ideeën van anderen en complimenteer hen hiermee.
Wees betrokken bij uw collega’s, ook als dat geen direct effect heeft op uw eigen werk.

Zorg dat uw kandidaat 360° feedback vraagt aan medewerkers of collega’s. Hoe ervaren zij zijn samenwerkingsgerichtheid? Wat vinden zij goed gaan en wat zijn eventuele ontwikkelpunten? Bespreek het rapport met hem.
Onderzoek samen met uw kandidaat wat hem tegenhoudt om effectief samen te werken met anderen.
Zorg dat uw kandidaat in een klein rollenspel met u oefent te communiceren met een ‘type’ dat hem niet ligt.
Werp bij een klein rollenspel problemen op (“dit gaat niet zo gebeuren, dit kan je niet maken, dit werkt zo niet”) en laat uw kandidaat oefenen hiermee strategisch om te gaan.
Kijk samen met uw kandidaat waar de blokkades liggen om tijdens samenwerking flexibel gedrag te vertonen.

FAQs

Op effectieve wijze (mee)werken aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer het niet direct een persoonlijk belang dient.

  • Heeft u wel eens deel uitgemaakt van een team waarin te weinig doelen gehaald werden door een slechte samenwerking? Wat was uw rol hierin?
  • Wat vindt u van de manier waarop er op dit moment op uw afdeling wordt samengewerkt? Hoe draagt u daar zelf aan bij? Welke concrete problemen hebben zich ooit voorgedaan?
  • Hoe bent u in het verleden omgegaan met ‘tegenstanders’ in uw organisatie, met andere woorden: met mensen die het niet met u eens zijn? Geef eens een voorbeeld
  • Wat heeft uzelf de laatste periode gedaan om de samenwerking in uw team te verbeteren?

  • heeft goed zelfinzicht
  • heeft inzicht in de eigen voorkeur voor bepaalde teamrollen
  • kan persoonlijk belang ondergeschikt maken aan groepsbelang

Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update